DE Gemini-aandeelhouders

Siemens Financial Services is eigenaar van 20 procent van alle Gemini-aandelen. Wat vindt de in Londen gevestigde onderneming wordt de ontwikkeling van het windpark? Wolfgang Bischoff, Global Head of Equity, Energy Finance, is trots op het resultaat en de manier waarop Gemini werd in elkaar gezet, ook financieel gezien. ‘Projectfinanciering op de schaal van Gemini is uniek.’

Wolfgang Bischoff

Global Head of Equity, Energy Finance, Siemens Financial Services

‘Gemini heeft kwaliteiten die het project echt uniek te maken.’

Zicht op de gondel van de Siemens 4.0 turbine, die werd geïntroduceerd bij de ontwikkeling van Gemini. De gondel is het kloppend hart van de turbine; hier wordt de windkracht omgezet in elektriciteit.

De innovatieve G4-turbinetechnologie van Siemens helder uitgelegd in een filmpje van 2.22 minuten. Het offshore ‘werkpaard’ – opnieuw uitgevonden

Gemini nadert de voltooiing. Als we terugkijken in de tijd, hoe is uw bedrijf destijds aan boord gekomen?

‘Eigenlijk waren we al heel vroeg bij. Toen de groep van de eerste investeerders werd gevormd werden we al benaderd of we geïnteresseerd waren. Sindsdien hebben we het project nauw gevolgd. Kort nadat de belangrijkste investeerder Northland Power besloot deel te nemen werd ook Siemens een positie als aandeelhouder aangeboden. 18 maanden voor financial close kwamen we bij het team.’

 

Siemens Financial Services neemt deel aan vele projecten, over de hele wereld. Hoe zou u Gemini beschrijven in dat opzicht? Is het een ‘gewoon’ project voor uw bedrijf?

‘Absoluut niet. Het heeft kwaliteiten die het echt uniek maken. Tot nu toe is het een van de grootste offshore windenergieprojecten op de markt. En het feit dat het op basis van projectfinanciering wordt gerealiseerd maakt het extra speciaal. Voor Gemini bestond onze deelname uit windmolenparken die ongeveer 270 Mw konden produceren. Dus in dat opzicht zet Gemini een nieuwe standaard. Het is ons eerste project in Nederland, het eerste van deze omvang en met een team van andere aandeelhouders die relatief nieuw zijn voor ons. Dus ja, dit is zeker een grote stap voorwaarts.’

 

Zijn er speciale kwaliteiten die Siemens Financial Services heeft ingebracht? Wat is jullie bijdrage?

‘Northland koos ervoor lead investeerder geworden, dat gaf het project een stevige push naar voren. Ik zou zeggen dat Siemens voornamelijk ervaring heeft geleverd; we hadden tenslotte al verschillende projecten op dit vlak gedaan. En we brachten een stuk comfort voor de hele groep van investeerders, in de zin dat we met onze deelname een duidelijke en sterke ondersteuning gaven aan de toepassing van onze eigen apparatuur – de nieuwe Siemens 4.0 turbine. Dat schonk vertrouwen aan iedereen.’

 

 

U werkt met drie andere aandeelhouders; afgezien van Northland Power zijn dat HVC en Van Oord. Wat is uw oordeel over dit team?

‘We hebben een zeer positieve verstandhouding. Uiteraard hebben we onze onderhandelingen en discussiepunten gehad, maar Northland stond als ervaren projectfinancieringsspeler echt te popelen om het project “up and running” te krijgen. Zowel HVC en Van Oord waren nieuw voor ons, maar we begrepen al snel dat ook zij overtuigd waren van ons gezamenlijke doel: deze immense logistieke opgave met succes op de rails krijgen. En tot nu toe lijkt dat te werken. De operatie ligt op schema. Dat maakt ons trots.’

 

‘De operatie ligt op schema.

Dat maakt ons trots.’

 

In 2013 bij de start van het project was offshore wind was nog relatief nieuw en onbekend. Dat is snel veranderd. Wat vindt u van deze ontwikkeling?

‘Het is eerlijk om te zeggen dat de concurrentie stevig is toegenomen. Voor de sector als geheel is dat positief. Het betekent dat offshore windenergie snel is gerijpt. Het feit dat de prijzen van duurzame energie naar beneden gaan is goed nieuws voor de consument. Voor ons ligt er een uitdaging om nieuwe projecten te verwerven. We staan heel open voor nieuwe kansen, maar we moeten elke business case levensvatbaar zien te maken. Dat betekent scherp kijken naar de kosten en hoe we nieuwe projecten financieren. Maar we zijn vol vertrouwen dat de ervaring van het Gemini in dit verband extra’s biedt.’