ONDERTUSSEN IN DE WERELD

Bedrijfsleven roept

overheid op tot maken van klimaatwet

 

Meestal nemen overheden het voortouw in duurzaamheidsmaatregelen, maar dit keer ging het andersom. Negenendertig bedrijven, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich onlangs verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die de klimaatdoelen van ‘Parijs 2050’ realiseert.

 

De Transitiecoalitie roept de komende

regering op om:

een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040;

een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid;

een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen;

een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

Folkert Tazelaar volgt de bouw op de voet

Het fundament van het windpark [video]

Mick Hoyle houdt de vaart erin

Laatste halte voor shipping out Esbjerg

Goede verf is het halve werk

Geert van Ek maakt zichzelf overbodig

Pieter van Oord CEO van Oord

Peter Boon De linking pin

BankersDay in touch met de operatie

Luuk Folkerts over fauna en flora

De drive van Bernard van Hemert

MP's, TP's, jackets en OHVS'en [video]

Didi te Gussinklo Ohmann (Van Oord)

De 150ste turbine staat!

Offshore werken hoe bevalt dat

Jack Kiely op de bres voor veilig werken

Wim van Lieshout CEO van HVC

690V>380kV De weg van de stroom

Veiligheid op de Gemini-manier

Harm Post over de impact van Gemini