BEVLOGEN TURBINEBOUWER

De passie voor windenergie van

David Molenaar (Siemens Nederland)

Directeur Divisie Wind Power bij Siemens Nederland, het is een functie die David Molenaar met hart en ziel vervult. Geschoold in Delft als werktuigbouwkundige loopt windenergie als rode draad door zijn carrière. Ook Gemini Windpark kwam op zijn pad. Het belang van dit project moet wat hem betreft niet worden onderschat: het heeft wind op zee in Nederland op de kaart gezet.

‘Gemini was doorbraak voor

 wind op zee’

Van jongs af aan heeft windenergie David Molenaar gefascineerd. In het voorwoord van zijn proefschrift over windturbines memoreerde hij dat zijn vader een windmolen in de tuin wilde zetten om elektriciteit op te wekken. Dat zou er uiteindelijk niet van komen, maar het onderwerp liet hem niet meer los. Inmiddels is hij bij turbinebouwer Siemens beland, op een plek die hem enorm aanspreekt: ‘Ik heb het altijd als een enorme uitdaging beschouwd om in een multidisciplinaire omgeving te werken aan de verbinding van economie, techniek en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

 

‘Door onze 3,6 MW-turbine

op te schalen naar een

4,0 MW-vermogen bleken

we het aantal turbines terug

te kunnen brengen van

168 naar 150.’

Op dat snijvlak zijn we met Siemens bij uitstek actief.’ In 2004 kreeg Molenaar de vrije hand om de Nederlandse divisie Wind Power op te gaan bouwen: ‘Ben echt in mijn eentje begonnen. Inmiddels hebben we met een aantal grote projecten vaste voet op de zeebodem gekregen. Onze uitgangspositie voor de toekomst is uitstekend.’

 

Brede rol

Zijn eigen verblijf in Delft zette hem daarbij onder meer op het spoor van de samenwerking met technische universiteiten. ‘We proberen het kennisniveau van deze jonge sector op te vijzelen.’ Daarnaast zoekt het bedrijf actief de discussie op met de politiek, met maatschappelijke en duurzaamheidsorganisaties en met andere stakeholders. ‘Onze CEO Ab van der Touw speelt daarin een belangrijke rol. Hij heeft bijvoorbeeld intensief meegedacht met het Rijk bij het opstellen van het Energieakkoord.

 

‘Gemini is het bewijs

dat wind op zee echt werkt.

Alle politieke partijen zien

dat inmiddels ook in.’

 

Bewust zoeken we die brede rol in de samenleving op.’ Waarbij Molenaar er geen geheim van maakt dat het er uiteindelijk ook om gaat dat zijn onderneming kan renderen: ‘Het gaat op het einde van de dag ook om omzet, rendement en werkgelegenheid – wij zijn daar heel helder in. Daar ligt ook voor een deel onze drive om politici ervan te overtuigen dat windenergie op zee kansrijk is en gestimuleerd moet worden. Zeker omdat we merkten dat de condities voor windenergie op land niet gunstig waren. Alleen al door vergunningstrajecten duurden projecten vaak jarenlang, waardoor dan uiteindelijk turbines met alweer verouderde technologie werden geplaatst. Daar is niemand bij gebaat, ook de omgeving niet. Voor ons extra reden om vol in te zetten op offshore wind.’

 

Minder turbines

De aanpak levert vruchten af, zo concludeert Molenaar: ‘Met het winnen van de Borssele-kavels door Dong en niet veel later het Shell-consortium waarin Van Oord participeert, blijkt dat de energietransitie nu echt een succes wordt.’ Ook de realisatie van Gemini heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Zelf kwam Molenaar met Gemini in aanraking toen Siemens een aanbieding mocht maken voor de levering van turbines voor het park: ‘We waren in competitie en hebben ons stevig verdiept in de opgave. Door onze 3,6 MW-turbine op te schalen naar een 4,0 MW-vermogen bleken we het aantal turbines terug te kunnen brengen van 168 naar 150, met nog steeds een totale capaciteit van 600 MW. Dat kwam de toenmalige ontwikkelaars van Gemini heel goed uit.’ Op dat snijvlak zijn we met Siemens bij uitstek actief.’ In 2004 kreeg Molenaar de vrije hand om de Nederlandse divisie Wind Power op te gaan bouwen: ‘Ben echt in mijn eentje begonnen. Inmiddels hebben we met een aantal grote projecten vaste voet op de zeebodem gekregen. Onze uitgangspositie voor de toekomst is uitstekend.’

 

In de fase dat Siemens geselecteerd was als preferred partner dacht Molenaar verder mee over het servicecontract dat voor een periode van 15 jaar wordt afgesloten. Operations & Maintenance kwam in beeld en daarmee ook het belang van Gemini voor de werkgelegenheid – met name in Noord-Nederland. ‘Bij de bouw van de turbines zijn niet veel Nederlandse werknemers ingeschakeld, omdat de turbines  rechtstreeks vanuit Denemarken zijn geleverd. Heel anders ligt dat bij het onderhoud. We zijn in een heel vroeg stadium gaan praten met het Noorderpoort College in Delfzijl: kunnen jullie jongens en meisjes voor ons opleiden die het onderhoud kunnen verrichten?’

 

Wisselwerking

Een nieuwe opleiding zag (mede) daarvoor het licht en inmiddels is voor heel Nederland een platform opgericht waarbij alle opleidingen in de windenergiesector op elkaar worden afgestemd. ‘In een tijd waarin we jaarlijks 700 MW aan windparken toevoegen neemt de vraag naar goed personeel hand over hand toe.’ Daarnaast is er de genoemde samenwerking met de universiteiten, in het geval van Siemens zijn dat Delft en Twente: ‘De afgelopen tijd hebben we ruim 40 studenten en 15 stagiaires mogen begeleiden. Dat is echt een wisselwerking. Zij leren van ons en andersom. Een mooie symbiose. En ze studeren af met gemiddeld een 8,5, dat maakt ons trots. Die manier van werken willen we ook verder uitbreiden richting HBO en MBO en dan specifiek gericht op O&M.’

 

‘Ik heb het altijd als een enorme uitdaging beschouwd om in een multidisciplinaire omgeving te werken aan de verbinding van economie, techniek en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.’

 

In beweging

Terugkijkend, wat is voor David Molenaar zijn ‘Gemini-moment’ geweest? Hij noemt er een aantal: ‘Dat mensen nu tegen ons zeggen: wat is dat een goed project! Het bevestigt dat we in de eerste fase de goede keuze hebben gemaakt, door te kiezen voor een nieuw Siemens-product – de 4,0 MW-turbine. Recent was een mooi moment toen al onze 210 turbines in Nederland draaiden en (bijna) op vol vermogen stroom produceerden, dat gaf wel even kippenvel. Maar ook belangrijk: dat we met Gemini tot nu toe heel goede veiligheidsstatistieken laten zien. En ik vergeet natuurlijk niet de prima samenwerking die we met Van Oord hebben opgebouwd.’ Resumerend stelt Molenaar dat trots op zijn plaats is bij een project dat zo voorspoedig wordt gerealiseerd: ‘Gemini is het bewijs dat wind op zee echt werkt. Alle politieke partijen zien dat inmiddels ook in. Het is een fantastische bron van energie voor de komende decennia. Gemini heeft daar een keerpunt betekend, door het gewoon te gaan doén! Dan komen er dingen in beweging.’